Het ontstaan van zonnepanelen

Lang voordat het eerste zonnepaneel ontwikkeld werd was het al duidelijk dat de zon een bron van een energie is. De Griekse filosoof Aristoteles (384-322 v.Chr.) dacht er al over na hoe hij de zonnewarmte kon integreren in de huizenbouw. De Grieken gebruikten vergrootglazen om hun fakkels te laten ontbranden en de Romeinen hadden al door glas omsloten ruimtes die fungeerden als ovens om zo hun badhuizen te verwarmen. De Franse wetenschapper Alexandre-Edmond Becquerel (1820-1895 ) ontdekte in 1839 het fotovoltaische effect. Hij maakte een opstelling waarbij hij twee elektroden in een elektrolyd plaatste en deze blootstelde aan zonlicht, de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit bleek te stijgen. De Engelse elektrotechnicus Willoughby Smith (1828-1891) ontdekte in 1873 de fotogeleiding van het element selenium. Op basis van de ontdekkingen van deze twee heren bouwde de Amerikaanse wetenschapper Charles Fritts (1850-1903) in 1883 de eerste zonnecel van selenium. Fritts bedekte deze halfgeleider met een extreem dunne laag goud en zijn cellen behaalden een elektrisch rendement van slechts 1 procent. Russell Shoemaker Ohl, een Amerikaans natuurkundige (1898-1987), deed onderzoek naar halfgeleiders en introduceerde silicium, hij wordt algemeen erkend als de ontdekker van het principe van de moderne zonnecel en in 1941 verkreeg hij een eerste patent op de zonnecel. De grote ontwikkelingen op het gebied van zonnepanelen werden gestimuleerd door de ruimtevaart die na de tweede wereldoorlog op kwam zetten. De zonnepanelen waren in die tijd (1950-1970) nog heel erg kostbaar. Exxon Corporation bracht hier echter verandering in met het ontwerp van een efficient zonnepaneel dat goedkoper te produceren was. Vanaf de jaren 80 worden de zonnepanelen steeds efficienter en rendabeler. Sinds 2010 wordt het zonnepaneel voor de particulier ook steeds betaalbaarder mede door subsidiering van de overheid. Anno nu is de aanschafprijs voor uw zonnesysteem al binnen een vijftal jaar terugverdiend en de ontwikkelingen volgen elkaar snel op, momenteel ligt het elektrisch rendement van een zonnecel al rond de 22%.