Telefonisch bereikbaar

Telefonisch bereikbaar

Montagevoorwaarden consument

alfazon kiest voor duidelijkheid. Dat betekent ook dat we heldere en eenvoudige afspraken met elkaar maken. Hieronder vindt u de meest belangrijke punten samengevat. Mocht dit document ergens niet duidelijk zijn dan gelden onze algemene voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de KvK, of de modelvoorwaarden voor de installatiebranche van Techniek Nederland, in die volgorde.

Wat kunt u van alfazon verwachten

 • Wij leveren u de installatie zoals gespecificeerd op de opdrachtbevestiging binnen drie kalendermaanden na uw akkoord, voor de overeengekomen prijs;

 • De planning van de werkzaamheden gebeurt altijd in overleg met u. Moeten we afwijken van een geplande datum, bijvoorbeeld door ziekte van een monteur of weersomstandigheden? Dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op;
 • Na ontvangst van de getekende opdrachtbevestiging reserveren wij de producten die nodig zijn voor uw installatie in onze voorraad, of, indien niet voorradig, in een uitstaande inkooporder;

 • Is een product vertraagd of niet tijdig leverbaar en is geen beter alternatief beschikbaar? Dan nemen we contact met u op voor overleg;

 • Een beter alternatief is altijd een product dat volledig vergelijkbaar is, maar beter. Bijvoorbeeld een omvormer of paneel van hetzelfde merk en type als origineel overeengekomen, maar dan met een hoger vermogen;

 • Tenzij anders overeen gekomen ontvangt u de factuur normaal gesproken nadat de installatie werkend aan u is opgeleverd;
 • Indien er in delen opgeleverd wordt, houdt alfazon zich het recht voor om ook in delen te factureren;
 • alfazon houdt zich het recht voor om tussentijdse prijswijziging (>5%), ook na akkoord van de offerte, door te belasten;
 • Als wij de installatie door toedoen van u, of een derde, niet op het geplande moment werkend kunnen opleveren dan kan, daar waar dat redelijk en billijk is, de installatie alvast gefactureerd worden. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwbouwproject waar nog geen stroom aanwezig is; of wanneer u de opdracht op uw initiatief tijdens installatie heeft gewijzigd of uitgebreid waardoor we deze pas later kunnen afronden.

 • Onze monteurs werken zorgvuldig, gaan netjes met uw eigendommen om en ruimen na afloop alle werkplekken weer op;
Montagevoorwaarden Consument

Wat verwachten wij van u

 • U geeft ons de kans om binnen 3 kalendermaanden na uw akkoord de installatie uit te voeren;
 • Op de ingeplande montagedag(en) verleent u onze medewerkers alle benodigde toegang en medewerking;
 • Liggen er verborgen leidingen in muren of vloeren? Stelt u onze monteurs hiervan dan op de hoogte en/of zorg voor een tekening, zodat zij, waar nodig, veilig kunnen boren;

 • U (of een vertegenwoordiger) bent na afloop van de montage aanwezig voor de oplevering van de installatie;
 • Onze factuur betaalt u binnen de vermelde betalingstermijn. Deze termijn is, tenzij anders overeen gekomen, 5 werkdagen. Wordt de factuur betaald door een derde, zoals een bank of hypotheekverstrekker? Laat u ons dat dan vooraf weten, de betalingstermijn is dan standaard 14 dagen.

Wat als er onverhoopt iets tegenzit of mis gaat?

 • Krijgen we het project niet tijdig af? Dan plannen we een vervolgafspraak in, normaliter uiteraard op onze kosten;
 • Ligt de oorzaak van de vertraging niet bij ons, maar bij u of ligt het anderszins binnen uw invloedsfeer? Dan berekenen we de extra gemaakte of te maken kosten mogelijk wel door; we treden hierover uiteraard altijd met u in overleg.

 • Ontstaat er door ons toedoen onverhoopt schade aan uw eigendommen of de eigendommen van derden? Dan lossen wij dit uiteraard op op of stellen u schadeloos, behoudens daar waar dit in alle redelijkheid en billijkheid niet van ons verlangd kan worden, zoals bijvoorbeeld in de onderstaande gevallen.
 • Bij werkzaamheden op schuine daken kunnen er, ondanks zorgvuldig werken, soms toch een of meerdere dakpannen kapot gaan. Dat is inherent aan werkzaamheden op een pannendak en u dient zelf zorg te dragen voor een aantal reservedakpannen. Deze plaatsen we op de montagedag uiteraard weer kostenloos voor u op het dak, maar we vergoeden de pannen zelf niet.
 • Beschadigingen van daken of andere opstallen die in slechte staat van onderhoud verkeren, en waarbij de schade te wijten is aan achterstallig onderhoud of ouderdom, zijn voor uw eigen rekening.

 • Wordt er bij boorwerkzaamheden een verborgen leiding geraakt die niet op een herkenbare plaats zit en heeft u ons niet van de aanwezigheid hiervan op de hoogte gesteld? Dan kunnen wij geen aansprakelijkheid accepteren voor deze schade of het herstel hiervan; Leidingen die op normale, herkenbare plaatsen lopen vallen uiteraard buiten deze uitsluiting. Dat zijn bijvoorbeeld leidingen recht boven of onder een inbouwdoos of watertappunt.

 • Wij verwachten van u om bij werkzaamheden waardevolle zaken ult de weg te zetten, zodat er geen schade kan ontstaan. Doet u dit niet en gebeurt er toch iets? Dan vergoeden wij de schade niet. Een voorbeeld van deze uitsluiting is als er bij werkzaamheden op een schuin dak per ongeluk een stuk-gereedschap valt en op uw tuinmeubilair terecht komt, dat ondanks deze uitsluitingsclausule om het te verplaatsen toch nog in de buurt van de dakgoot staat.

 • Wij leveren voor een montage altijd panelen uit dezelfde batch, wat inhoudt dat de panelen altijd gelijktijdig geproduceerd zijn. Mocht er onverhoopt kleurverschil zichtbaar zijn bij de panelen, dan willen we dit in samenspraak met de fabrikant graag proberen te verbeteren voor de klant. Een fabrikant heeft bepaalde standaarden waarbinnen kleurverschil acceptabel is, als een fabrikant zich hierop beroept en dus niet bereid is om andere panelen te leveren, dan kan ook alfazon niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele gewenste veranderingen. Mocht u toch een aanpassing willen, dan kan dit alleen tegen meerkosten.

Begin vandaag met verduurzamen
Neem contact met ons op!

Haal het maximale uit uw dak met zonnepanelen van alfazon!