Telefonisch bereikbaar

Telefonisch bereikbaar

Zorgeloos energie opwekken – het alfazon Garantieplan

Uw zonnestroominstallatie is een duurzame investering. Natuurlijk wilt u er zeker van zijn dat u niet voor verassingen komt te staan bij een defect.

Daarom biedt alfazon u het uitgebreide alfazon Garantieplan standaard aan, gedurende de eerste 10 kalenderjaren
na oplevering van uw installatie. alfazon staat, als installateur, gedurende deze hele periode garant voor de correcte werking van de gehele installatie, van zonnepaneel tot de aanpassingen in uw groepenkast. Bij een defect dat onder de garantie valt wordt dit altijd geheel kosteloos voor u opgelost. U krijgt dus nooit een rekening voor bijvoorbeeld voorrijkosten of arbeid.

Deze garantie is geheel aanvullend op de geldende fabrieksgaranties
op de geleverde producten. Als op een product door de fabrikant een langere garantie wordt gegeven dan blijft deze garantie, na afloop van het alfazon garantieplan, uiteraard onverminderd van kracht. Daarbij gelden dan de garantievoorwaarden van de fabrikant.

Hieronder vindt u gedetailleerde voorwaarden over de fabrieksgaranties op de diverse producten. De eerste 10 jaar valt uw gehele installatie echter onder het alfazon garantieplan en hoeft u dus nooit aanspraak te maken op een fabrieksgarantie.

Garantieplan

Wat valt onder het alfazon Garantieplan

 • De verplichte aanmelding van uw zonnestroominstallatie bij de netbeheerder;
 • Het geheel kosteloos oplossen van defecten aan de installatie, gedurende een periode van 10 jaar, mits:

  • het defect een gevolg is van een productfout in een van de door alfazon geleverde onderdelen van de installatie;
  • het defect het gevolg is van een fout in de installatie zoals deze door alfazon is aangelegd;
  • alfazon spant zich tot het uiterste in om binnen 10 werkdagen na melding van een storing de diagnose te stellen;
  • na diagnose verhelpen we een storing zo snel mogelijk. Als iets besteld moet worden kan het soms wat langer duren;
 • Telefonische ondersteuning bij het opnieuw instellen van de omvormer als uw Wifi-netwerknaam of wachtwoord wijzigt;
 • Telefonische ondersteuning bij vragen over de installatie, op werkdagen tijdens onze reguliere telefonische openingsuren;
 • Pro-actieve monitoring van de installatie, gedurende de gehele periode van 10 jaar. Wij nemen contact met u op als we geen data meer van uw omvormer ontvangen of als zich een defect voordoet;
 • Toegang tot het monitoring portaal van de fabrikant voor inzage in de actuele en historische opwekgegevens van
  uw installatie.
  Dit loopt ook na afloop van het garantieplan kostenloos door, gedurende de levensduur van uw
  installatie.

Wat valt niet onder het alfazon Garantieplan

 • Defecten of schade door onheil dat van buiten komt, zoals vandalisme, vallende takken, hagel, bliksem en brand;
 • Defecten die veroorzaakt worden door afwijkingen in de stroomvoorziening, zoals bijvoorbeeld overspanning;
 • Defecten die het gevolg zijn van werkzaamheden die door derden zijn uitgevoerd aan of nabij de installatie;
 • Schade veroorzaakt door bouwkundige onvolkomenheden van het dak of andere constructies in het pand.

Hoe zit het met de fabrieksgarantie?

Fabrieksgaranties zijn uiteraard onverminderd en aanvullend van kracht, conform de voorwaarden van de fabrikant. Voor producten waarbij de fabrieksgarantie langer loopt dan 10 jaar bemiddelt alfazon in principe kosteloos als u een claim wilt doen op deze garantie, na afloop van het alfazon garantieplan.

Garantie fabrikanten

Producten met een langere fabrieksgarantie

De eerste 10 jaar is de werking van uw gehele installatie gegarandeerd onder het alfazon garantieplan. Alles wat op deze pagina staat is dus gedurende die 10 jaar niet van toepassing – uw defect wordt in die periode altijd volledig kosteloos opgelost. Voor sommige producten die alfazon aan u levert geldt echter een fabrieksgarantie die nog doorloopt nadat het alfazon garantieplan is afgelopen.
Gedetailleerde informatie over deze fabrieksgaranties vindt u in de informatie van de fabrikant. Hieronder geven wij een korte samenvatting. Mocht u, na afloop van het alfazon garantieplan, een claim willen doen op een fabrieksgarantie dan is alfazon altijd bereid om kosteloos te bemiddelen. Eventuele kosten voor een bezoek of werkzaamheden brengen we dan uiteraard wel in rekening.

Goodwe omvormers

 • 10 jaar garantie op uw omvormer, inclusief de kosten voor arbeid, maar dit valt geheel binnen het alfazon garantieplan;
 • Garantieverlenging tot 25 jaar mogelijk voor de omvormer: vraag ons om meer informatie.
 • alfazon is Goodwe Plus installateur, waardoor onze Goodwe omvormers een uitgebreide fabrieksgarantie hebben
  van 10 jaar (i.p.v. de standaard fabrieksgarantie van 5 jaar).

Solaredge omvormers en optimizers

 • 12 jaar garantie op uw omvormer, inclusief de kosten voor arbeid;

 • 25 jaar garantie op de optimizers, inclusief de kosten voor demontage en montage;
 • Garantieverlenging tot 25 jaar mogelijk voor de omvormer: vraag ons om meer informatie;
 • alfazon is SolarEdge advanced installateur en neemt gedurende 25 jaar lang de garantieafwikkeling waar. Uiteraard kunt u, indien gewenst, ook bij een andere SolarEdge installateur terecht voor garantieafwikkeling.

SMA omvormers

 • 5 jaar garantie op uw omvormer, inclusief de kosten voor arbeid, maar dit valt geheel binnen het alfazon garantieplan;

 • Garantieverlenging tot 25 jaar mogelijk voor de omvormer: vraag ons om meer informatie.

Tigo optimizers

 • 25 jaar garantie op de optimizer, exclusief de kosten voor arbeid; De eerste 10 jaar valt dit uiteraard onder het alfazon garantieplan en zijn de kosten voor arbeid wel gedekt.

Esdec montagesystemen

 • 20 jaar garantie op productiefouten.

PV panelen van Trina, Canadian, Hyundai, ja solar en Jinko (P-type)

 • Garantie op productfouten tot: 12 jaar (Canadian, Jinko P-type),
  15 jaar (Trina) of 25 jaar (Hyundai) na installatiedatum;
 • Lineaire vermogensgarantie van 25 jaar, na 25 jaar nog 84,8% van het originele vermogen (STC).

PV panelen van Jinko (N-type) of Meyer Burger

 • Garantie op productfouten tot 25 jaar na installatiedatum;

 • Lineaire vermogensgarantie van 30 jaar, na 30 jaar nog 87,4% van het originele vermogen (STC) voor Jinko N-type;
 • Lineaire vermogensgarantie van 25 jaar, na 25 jaar nog 91% van het originele vermogen (STC) voor Meyer Burger.

Daar waar deze garantievoorwaarden niet eenduidig of niet duidelijk zijn wordt verwezen naar bij de KvK gedeponeerde algemene voorwaarden van alfazon danwel de algemene voorwaarden installatiebranche van Techniek Nederland, in die volgorde. Voor wat betreft fabrieksgaranties geldt dat de hier verstrekte informatie zorgvuldig is samengesteld, maar slechts ter informatie wordt verstrekt en derhalve niet bindend is. Voor de exacte garantievoorwaarden wordt verwezen naar de gepubliceerde garantievoorwaarden van de desbetreffende fabrikant.

Begin vandaag met verduurzamen
Neem contact met ons op!

Haal het maximale uit uw dak met zonnepanelen van alfazon!